5 698 безплатни винетки искат във Варна

5 698 заявления-декларации за предоставяне на безплатни винетни стикери на хора с увреждания са приети в социалните дирекции във Варна от началото на кампанията. Това каза Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна. Тя отбеляза, че в Областно пътно управление вече са заявени 3 600 винетки, които се раздават.
Право на безплатни винетни стикери имат лицата, които са с 50 и над 50% намалена работоспособност, както и лица и семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Освен заявлението по образец, което трябва да подадат, гражданите трябва да представят и копие от решението на ТЕЛК, копие от свидетелството за регистрация на автомобила и копие за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за следващата година. Документи могат да се подават и от упълномощено лице, когато лицето с увреждане не е в състояние само да подаде заявление, като то представи своята лична карта.