500 милиона лева за СТЕМ центрове по Плана за възстановяване

Мисия на Работната група за възстановяване и устойчивост на Европейската комисия, начело със Селин Гауер разгледа днес новооткритият Национален STEM център. До седмици се очакват първите средства по плана за възстановяване, каза на срещата вицепремиерът Атанас Пеканов. За STEM центрове ще има около половин милиард лева.
Ще има един национален център, три регионални и отделно STEM центрове в над 2200 училища. Училищата сами ще решат какви науки ще развиват – физика, информатика, инженерни науки и други. Днес на мисията на Европейския съюз бяха представени мини лаборатории, каквито до 2026 година трябва да се изградят и в българските училища – по роботика, химия, зелени технологии. В зависимост от броя на учениците ще могат да получат между 50 и 600 хиляди лева за проект. „Да поставим нова основа на българското образование, във всички български училища, както за учениците, така и за учителите,така че те да могат да използват всички най-нови технологии.по -добър начин да са подготвени да предават това знание на младите хора в България и на студентите“, заяви Атанас Пеканов, вицепремиер за еврофондовете. „Беше изключително вълнуващо да видим как наистина може Планът за възстановяване и устойчивост да приближи науката до децата така че студентите и учениците да могат да се учат практически в нови лаборатории“, допълни Селин Гауер, генерален директор и ръководител на Работната група за възстановяване и устойчивост на Европейската комисия.