52 пожара гасиха в Кърджалийско през юли и август

От началото на месец юли в резултат на високите температури, в област Кърджали възникнаха 52 пожара в горски масиви, сухи треви и храсти. Унищожени са 180 декара сухи треви и храсти, 7 декара горска постеля, 10 декара иглолистна гора, 2 декара широколистна гора, 3170 бали сено и слама, 2 тона фураж. Благодарение на своевременната намеса на служителите от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кърджали, подпомогнати от местното население, пожарите не обхванаха по-големи площи.
Нарастването на броя на пожарите е тревожно, тъй като при условия на сухо и ветровито време, те могат да бъдат сериозна заплаха за вилни зони, населени места, полски и горски масиви, живота, здравето и имуществото на хората.
Причините за възникване на пожарите са основно небрежност при боравене с открит огън – хвърлени незагасени клечки кибрит и угарки от цигари, палене на огън на не обезопасени места и др. Особено опасно е паленето на сухи треви и храсти в близост до горски и полски имоти, вилни зони и селскостопански постройки, тъй като силният вятър е предпоставка за бързото разпространение на огъня.