523 лева става минималната пенсия от 1 юли 2023 г.

Служебното правителство предлага минималната пенсия за стаж и възраст да стане 523.04 лева от 1 юли 2023 г. Сега, при пълен стаж и възраст, тя е 467 лева. Таванът на пенсиите се запазва на 3400 лева. Предлага се още минималният осигурителен доход да се увеличи от 1-и юли от сегашните 710 лева на 780 лева. Това е записано е проектобюджета на Държавното обществено осигуряване.
В момента Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) разглежда проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2023 г. Той е разработен от служебното правителство на Гълъб Донев. Предлага се осъвременяване на всички пенсии с 12 % от 1 юли 2023 г. и ръст на средната пенсия с 18.8%. Това обяви служебният министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, преди да влезе на заседанието на НОИ. По думите му това в бюджетно изражение представлява 23.6 % повишаване на разходите за пенсии. В този бюджет това е с 3.7 милиарда лева повече в сравнение с 2022 г. , отбеляза Лазаров. Той обясни, че процентът на увеличение на пенсиите се получава, като се отчете нарастването на индекса на потребителските цени през предходната година. Съгласно Кодекса на труда това е хармонизираният индекс на потребителските цени, който се включва по европейските методики и който служи за сравнение с всички държави членки на ЕС.
Увеличение има и в още един параметър. С 3.5 милиона лева растат парите за профилактика и рехабилитация на осигурени, посочи социалният министър. По думите му това ще обхване около 5000 души през тази година.