58 300 четвъртокласници на изпит по БЕЛ

58 300 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване (НВО) по български език и литература. В теста са включени задачи, които изискват творческо и логическо мислене, съобщи Министерството на образованието и науката. Изпит ще се провежда в 1751 училища.
Той започва в 10 ч. Състои се от три части. В първата децата трябва да се справят с аудиодиктовка с обем до 60 думи. Чрез нея се проверяват техните умения за прилагане на изучени правописни правила и за графическо оформяне на началото и края на изречението. Към диктовката четвъртокласниците ще решават 10 езикови задачи с избираем отговор. Втората част от изпита включва текст за четене с разбиране и 10 тестови задачи към него – с избираем и със свободен отговор. При отворените въпроси учениците трябва да дадат кратък отговор с цитат от текста или със свои думи. Третата част е задачата за създаване на собствен текст. От учениците се изисква да създадат самостоятелно текст от няколко изречения, като покажат умения за смислово единство, езикова свързаност на написаното и творческо и оригинално мислене. Учениците от 4. клас ще пишат с черен химикал върху отделна бланка, която след това се сканира и оценява в електронна среда. Максималният брой точки от изпита е 100. Той се преобразува в оценка. Около 17 000 квестори ще следят за реда и спокойното протичане на НВО. За учениците от останалите класове денят е учебен.