595 милиона лева е инвестиционната програма на София

Приемаме този бюджет на София в необичайно време. Първо, много по-късно, заради закъснелия бюджет на държавата, което затрудни някои по-големи плащания за метрото и транспорта, но се справихме. Второ, в ситуация на война в Украйна с растящи и непрогнозируеми цени на суровини и енергоизточници. И трето, в ситуация на увеличаваща се инфлация и увеличаващи се цени на основни стоки. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова във връзка с приемане на бюджета на Столичната община.
„Прочетох внимателно предложенията, които дойдоха от политически групи и отделни съветници, и виждам, че отчитате сложната икономическа ситуация и големите неизвестни, с които трябва да успеем да се справим, за да гарантираме основните функции на града, без да спираме развитието му. Благодарение и на вашите предложения увеличихме очакваните собствени приходи с 22,5 млн. лв. Планираните собствени приходи на общината в проекта за бюджет са 842,5 млн. лв. Смятам, че е реалистично – без вдигане на данъци, но с добра събираемост и очакван ръст на сделките с имоти, да съберем 65 млн. лв. повече от миналата година.
466 млн. лв. са приходите от местни данъци и 376 млн. лв. – неданъчните приходи. Като изключим такса смет – 245 млн. лв., която се изразходва само за дейностите по чистота, остават 597 млн. лв., които можем да насочваме към различните приоритети и сектори. Това са под 1/3 от целия бюджет от 2,101 млрд. лв., който могат сравнително свободно да бъдат разпределяни към различните сектори. Подчертавам го заради неспиращите спекулации, че тези огромни 2 млрд. лв. могат да се харчат, на който за каквото му хрумне. Вие сте общински съветници с опит и знаете, че това не е възможно. Затова благодаря и за конструктивните предложения за бюджета, макар че явно не може съвсем да се избяга от популистките изказвания, в които се призовава, например, европейските средства за РДФ-инсталацията да се дадат за строителство на детски градини. Знаете, че това не е възможно, дори и ако ни бъдат отрязани“, посочи Йорданка Фандъкова.
„272 млн. лв. са спечелените средства по европейски програми в бюджета за тази година. 119 млн. лв. сме осигурили като целеви инвестиционни заеми. Всеки лев от тях е целеви и не може да се харчи за други цели. Разбира се, в средата на всекидневен популизъм всичко може да се каже и поиска. Такава кратка публична слава обаче не води до реален резултат. 799 млн. лв. от бюджета ни за тази година са държавно делегираните дейности. Почти 100% от тях са за издръжка, осигуровки и заплати на учители, социални работници, медицински сестри в училищата и работещи в културни институти. И това не са средства, които общината може да вземе и даде за нещо друго.
594 млн. лв. е инвестиционната ни програма за 2022 г. Въпреки големите предизвикателства осигуряваме капиталова програма, която е с 82 млн. лв. по-голяма от миналата година. Най-големият проект, който започнахме тази година е разширението на третата линия на метрото. 94,2 млн. лв. са средствата за строителство към „Левски Г“ в проекта за бюджет. Очакваме и 40 млн. лв. от държавния бюджет за участъка към „Слатина“ след намаляването на средствата в Плана за възстановяване. Не можем да си позволим да чакаме одобрението на националния план за възстановяване, което за пореден път се отлага и затова започнахме строителството със собствени средства. Надявам се, че до седмици правителството ще защити плана, който многократно промени, защото той е обвързан със срок за изпълнение – средата на 2026 г., независимо от датата на одобрението му.