655 000 физически лица са подали данъчни декларации в Монтана

Близо 655 000 физически лица са подали годишните си данъчни декларации в НАП до момента, като над 82% от тях са го направили по интернет. 7600 са документите, постъпили в офиса на агенцията в Монтана. 5844 от тях са подадени по електронен път – 4915 с персонален идентификационен код /ПИК/ и 929 с квалифициран електронен подпис /КЕП/.
Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физически лица през 2021 г., приключва в полунощ днес, 3 май, за ползващите електронни услуги и в 17,30 ч. за избралите да подадат формулярите си на хартия в офисите на приходната администрация. Декларацията може да бъде изпратена и чрез куриер, като важи датата на приемането на пратката от фирмата. Друг вариант за деклариране и плащане на дължимия данък е в офисите на НАП по постоянен адрес до 17,30 ч. днес – 3 май. Предварително попълнената данъчна декларация е предпочетена от близо 70% от деклариралите доходите си до момента, допълва НАП. Всеки, който притежава ПИК или КЕП1 има достъп до нея през порталите за услуги на агенцията. Срокът за плащане на декларирания данък за довнасяне по годишната декларация също изтича днес, припомня НАП. Най-удобният начин за внасянето му е по електронен път с дебитна или с кредитна карта. Услугата „Справка за задълженията с възможност за плащане” е достъпна с ПИК и КЕП в портала за е-услуги на приходната администрация, като за плащания с т. нар. виртуален ПОС не се дължат такси.
Физическите лица, извършващи дейност като търговци, както и едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2022 г. В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 3 май. Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци може да се получи на телефона за информация: 0700 18 700 съобразно тарифата на съответния оператор или в сайта на НАП.