86 паралелки ще има в Хасковска област

86 паралелки предвижда държавният план- прием за учебната 2018/2019 година в област Хасково. 35 от класовете ще бъдат профилирани, 51 от паралелките ще са професионални. Анализите показват, че този план-прием е реалистичен и ще бъде изпълнен. Това съобщи по време на заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитието на област Хасково началникът на Регионалното управление по образование Христина Боева.
Комисията прие единодушно предложения от експертите и директорите на училища от региона план-прием. Той е подчинен на Програмата за упралвение на правителството с приоритет развитие на професионалното образование. Този приоритет ще се изпълнява в партньорство с бизнеса и с акцент развитие на дуалното образование, стана ясно днес. Качеството на образованието е изцяло съобразено с потребностите на пазара на труда и ранното кариерно ориентиране и консултиране на децата. Подготвен е Индикативен списък на т.нар.защитени професии. Това са професии, за които има аналитични данни, че в следващите 5 години ще липсват от пазара на труд. В Хасковска област в няколко професионални училища са предложени специалности от Индикативния списък, отчете Христина Боева.
В единственото обединено училище в областта „Св. Св. Кирил и Методий“ в Димитровград например се открива паралелка помощник в строителството. Това е една от най-търсените от бизнеса специалности и ще продължи да бъде така, коментираха от РУО но МОН. В професионалната гимназия „Проф. Д-р Асен Златаров“ в Димитровград се залага на професията електротехник, която е от т.нар. защитени специалности. Пак там ще се прилага дуална форма на обучение по специалността химик-технолог.
В Любимец и Маджарово се обявяват паралелки от Индикативния списък – монтьор – транспортна техника. В Минерални бани са заложили на специалности, които са изключително търсени от бизнеса там – хотелиер и изпълнител на термални процедури. В Хасково приемът за 2018/2019 година предвижда – 7 паралелки в Езиковата гимназия, 5 паралелки в ПМГ- и в двете елитни училища няма промяна на брой класове.
В гимназията по селско стопанство и транспорт се обявяват паралелки за експлоатация на автомобилния транспорт, техник транспортна техника, агроеколог и техник в електрически транспортни средства. Във ФСГ приемът е отново за 6 паралелки, без промяна са класовете и в Гимназията по туризъм и в тази по дървообработване и строитерство. В ПГМЕТ се обявява паралелка, в която ще се обучават толкова търсените и високоплатени заварчици. Там ще има още паралелки машинен монтьор, приложно програмиране, електротеник, техник топлотехника, компютърни системи и компютърни мрежи. „План приемът е разработен след поредица от срещи между експерти, директори на училища и бизнеса. Целта е да се формират такива паралелки, които да са адекватни на пазара на труда и да обучат кадри, които да се реализират“, подчерта заместник областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова. Тя оцени високо усилията на РУО Хасково, на директорите на професионалните гимназии и на бизнеса за намиране на механизъм, по който да стимулират децата и родителите да направят информиран и адекватен професионален избор.