864 проверки извършиха за два месеца горските в Кюстендил

От началото на годината горските инспектори в Кюстендил са извършили 864 проверки. Обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина, обекти за добив на дървесина, риболовци и други физически лица са били проверени през месец Януари от служители на Регионалната дирекция по горите в Кюстендил.
На територията на дирекцията, която отговоря за две области – Кюстендил и Перник, в изпълнение на задълженията си по контрола и опазването на горските територии горските служители са извършили 864 проверки, съобщиха от дирекцията. Извършените проверки са на превозни средства, извозващи дървесина, които са 534 и на близо 100 ловци. За периода горските инспектори са съставили 10 акта за установени нарушения по Закона за горите. Продължават съвместните проверки с органите на МВР, които се фокусират върху обекти за продажба и складиране на дървесина, както и върху дърводобивни обекти. В хода на проверките са съставени 5 констативни протокола с предписания.