90 % спад на приходите от нощувки в Стара Загора

През месец май в област Стара Загора са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 425, а на леглата – 2 564. В сравнение с май 2019 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) и броят на леглата в тях бележат спад, съответно с 18.4 и 27.2%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2020 г. в област Стара Загора, е 3 847, или с 83.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.Пренощувалите лица в местата за настаняване в областта са 1 619, или с 88.3% по-малко в сравнение със същия месец на 2019 година. 52.3% от всички пренощували лица са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.9 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2020 г. е 5.1%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (12.1%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи спад със 17.4 процентни пункта. Най-голямо намаление на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 28.4 процентни пункта. Приходите от нощувки през май 2020 г. са 151 641 лв., което е с 88.9% по-малко в сравнение с май 2019 година.