96,6 млн лева ще бъде „Бюджет 2020” на община Велико Търново


Като бюджет на развитието беше определен „Бюджет 2020“ на община Велико Търново, който тази вечер беше представен на обществено обсъждане. 96,6 милиона лева е макрорамката на тазгодишния бюджет на Велико Търново, сумата е с 5 милиона лева повече от миналата година.
Една трета от парите ще бъдат похарчени за образование. Близо 15 милиона лева са очакваните приходи от местни данъци и такси, които през тази година запазват ставките си. Два са приоритетите в общинския бюджет, подчерта заместник финансовият кмет Снежана Данева: „Обновяване на публичната инфраструктура и вторият е атрактивна образователна среда“. За нови улици и пътни ремонти се предвиждат близо 5 милиона лева. За чистота и екология бюджетът е малко над 8 милиона лева. Великотърновци, дошли на общественото обсъждане на бюджета, заявиха, че искат да има повече пари „за да оправят малко трафика, който е твърде натоварен в града“, „за подобряване на инфраструктурата на социалните услуги“,„за градоустройство, благоустрояване, за поддържане на улици и тротоари“.