Братя по перо Архив

  • Ден за ден. Час по час. Все така безотказно се изнизва проклетото бъдеще време. И затяга ни гърлото хвърлено ласо. Падат близки във полет от бързото стреме. И се мятаме...

    Първолета Маджарска / Ден за ден

    Ден за ден. Час по час. Все така безотказно се изнизва проклетото бъдеще време. И затяга ни гърлото хвърлено ласо. Падат близки във полет от бързото стреме. И се мятаме...