Проза Архив

  • Вървим с часове под ниското и изцъклено небе, по което не прелита нито птица, нито глухарчета шетат, дори вятърът не иска да се спусне над тези заоблени в своето изначално...

    Оттук няма излизане

    Вървим с часове под ниското и изцъклено небе, по което не прелита нито птица, нито глухарчета шетат, дори вятърът не иска да се спусне над тези заоблени в своето изначално...