Съобщения Архив

  • ОБЩИНА ЯМБОЛ Покана за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2016 г. На 1 август 2017 г. (вторник), от 17.30 часа, в зала...

    СЪОБЩЕНИЕ

    ОБЩИНА ЯМБОЛ Покана за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2016 г. На 1 август 2017 г. (вторник), от 17.30 часа, в зала...