Съобщения Архив

  • ХVІІI МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ЕТНОФЕСТИВАЛ „ДЕЦАТА НА БАЛКАНИТЕ – С ДУХОВНОСТ В ЕВРОПА!” МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БНР „РАДИО БЛАГОЕВГРАД” П Р О Г Р А М А 30...

    Община Минерални бани

    ХVІІI МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ЕТНОФЕСТИВАЛ „ДЕЦАТА НА БАЛКАНИТЕ – С ДУХОВНОСТ В ЕВРОПА!” МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БНР „РАДИО БЛАГОЕВГРАД” П Р О Г Р А М А 30...