вода Архив

  • Водата, подавана във вътрешната водопроводна мрежа на град Трявна, е годна за питейно-битови нужди. Това уверяват от ВиК дружеството след подадени сигнали на потребители. Проби от водата в преносната мрежа...

    ВиК: Водата в Трявна е годна за пиене

    Водата, подавана във вътрешната водопроводна мрежа на град Трявна, е годна за питейно-битови нужди. Това уверяват от ВиК дружеството след подадени сигнали на потребители. Проби от водата в преносната мрежа...
  • Водата в град Любимец е забранена за пиене и готвене заради завишени нива на арсен. При направените проби наличието на арсен е близо 12 милиграма на литър при допустими 10...

    Водата в Любимец с повишено съдържание на арсен

    Водата в град Любимец е забранена за пиене и готвене заради завишени нива на арсен. При направените проби наличието на арсен е близо 12 милиграма на литър при допустими 10...