Елена Архив

  • Млади доброволци от страната взеха участие в есенното залесяване, което осъществява Държавно горско стопанство-Елена. 1 750 фиданки от чер бор осигури стопанството за доброволческата акция. Избраният за тазгодишните залесителни дейности...

    Млади доброволци засадиха 1 750 фиданки черен бор в Елена

    Млади доброволци от страната взеха участие в есенното залесяване, което осъществява Държавно горско стопанство-Елена. 1 750 фиданки от чер бор осигури стопанството за доброволческата акция. Избраният за тазгодишните залесителни дейности...