Елена Архив

  • Община Елена и Постоянната комисия „Образование, култура и вероизповедания” към Общинския съвет в града обявяват конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена за 2018 г. По...

    Община Елена подкрепя издаването на книги

    Община Елена и Постоянната комисия „Образование, култура и вероизповедания” към Общинския съвет в града обявяват конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена за 2018 г. По...