мегалити Архив

  • Четири нови мегалита бяха открити в района на Брезово. Те са служили за специални ритуали на древните траки. Проучени са от местни краеведи и известния траколог проф. Валерия Фол. Два...

    Четири нови мегалита откриха в община Брезово

    Четири нови мегалита бяха открити в района на Брезово. Те са служили за специални ритуали на древните траки. Проучени са от местни краеведи и известния траколог проф. Валерия Фол. Два...