проекти Архив

 • Профилът на Община Мъглиж предполага активно участие по Европейски проекти, други донорски и алтернативни програми, поради силно лимитирания общински бюджет. Успехът на общинска администрация със спечелването на този проект по...

  Община Мъглиж спечели проект по Норвежкия механизъм

  Профилът на Община Мъглиж предполага активно участие по Европейски проекти, други донорски и алтернативни програми, поради силно лимитирания общински бюджет. Успехът на общинска администрация със спечелването на този проект по...
 • 35 декара ще бъдат залесени в община Стамболово, става ясно от обявената обществена поръчка. Прогнозната й стойност е 65 195 лв. без ДДС, като финансирането е от ЕС. Офертите на...

  Ще залесяват 35 декара с дъб и акация в община Стамболово

  35 декара ще бъдат залесени в община Стамболово, става ясно от обявената обществена поръчка. Прогнозната й стойност е 65 195 лв. без ДДС, като финансирането е от ЕС. Офертите на...
 • Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54“ е юридическо лице, регистрирано съгласно българското законодателство. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл....

  МИГ „Стамболово – Кърджали 54” подпомага развитието на Стамболово

  Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54“ е юридическо лице, регистрирано съгласно българското законодателство. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл....
 • Резултатите от двудневна международна конференция по проект „По-чисти реки – по-чисти морета” бяха представени на пресконференция в Мъглиж на 26 май т.г. Проявата започна в 10,30 часа в НЧ „Пробуда-1869”,...

  Проектът „По-чисти реки – по-чисти морета” представиха в Мъглиж

  Резултатите от двудневна международна конференция по проект „По-чисти реки – по-чисти морета” бяха представени на пресконференция в Мъглиж на 26 май т.г. Проявата започна в 10,30 часа в НЧ „Пробуда-1869”,...
 • Кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев и ръководителят на УО на Програма за морско дело и рибарство и министър на земеделието Стефан Бурджев подписаха договор за финансиране на одобрения проект...

  Подобряват рибарското пристанище в Созопол по проект

  Кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев и ръководителят на УО на Програма за морско дело и рибарство и министър на земеделието Стефан Бурджев подписаха договор за финансиране на одобрения проект...
 • Ремонтът на пътната отсечка между село Тулово и град Мъглиж се очаква да започне до края на септември или в началото на октомври. Дългата 3,2 км отсечка ще се ремонтира...

  Предстои ремонт на пътя между Мъглиж и Тулово

  Ремонтът на пътната отсечка между село Тулово и град Мъглиж се очаква да започне до края на септември или в началото на октомври. Дългата 3,2 км отсечка ще се ремонтира...
 • Председателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф и зам. кмета на общината Нуртин Сабри се намират на 4-дневно посещение в Норвегия от 8 до 13 май. Те ще...

  Община Минерални бани търси финансиране по Норвежката програма

  Председателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф и зам. кмета на общината Нуртин Сабри се намират на 4-дневно посещение в Норвегия от 8 до 13 май. Те ще...
 • “Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична...

  МИГ „Стамболово – Кърджали 54” кани за проектни предложения

  “Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична...
 • Проектът Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово, Гълъбово” стартира в община Стамболово. Проектът е по договор за БФП №BGENVIRONMENT-4.003-0002-CO1 по...

  Община Стамболово реализира проект за енергийна ефективност

  Проектът Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово, Гълъбово” стартира в община Стамболово. Проектът е по договор за БФП №BGENVIRONMENT-4.003-0002-CO1 по...
 • Община Мъглиж сключи на 4 април т.г. договор с ДФ „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка...

  Община Мъглиж ще ремонтира пътища по спечелен проект

  Община Мъглиж сключи на 4 април т.г. договор с ДФ „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка...
 • Предстои ремонт на пътя Хасково – Минерални бани. Това стана известно след като Агенция „Пътна инфраструктура” обяви актуалната карта за предстоящите пътни ремонти в Хасковска област през 2022 година. За...

  Предстои ремонт на пътя Хасково – Минерални бани

  Предстои ремонт на пътя Хасково – Минерални бани. Това стана известно след като Агенция „Пътна инфраструктура” обяви актуалната карта за предстоящите пътни ремонти в Хасковска област през 2022 година. За...
 • Община Мъглиж предоставя временен безлихвен заем от бюджета на общината за изпълнение на проект „Интегрирани мерки за преодоляване на социлната изолация на маргинализирани общности на територията на община Мъглиж”. Общинският...

  Община Мъглиж предоставя безлихвен заем за проект

  Община Мъглиж предоставя временен безлихвен заем от бюджета на общината за изпълнение на проект „Интегрирани мерки за преодоляване на социлната изолация на маргинализирани общности на територията на община Мъглиж”. Общинският...
 • Община Стамболово е партньор по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящият се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“ , договор № Д-33-57 от 06.12.2021 г. Проектът...

  Община Стамболово участва в проект по Норвежкия механизъм

  Община Стамболово е партньор по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящият се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“ , договор № Д-33-57 от 06.12.2021 г. Проектът...
 • Община Стамболово започна да реализира проект по Норвежкия финансов механизъм. Предвижда се по проекта да бъдат създадени нови тридесет декара смесени гори от широколистни и медоносни дървесни видове в селата...

  Стамболово реализира проект по Норвежкия финансов механизъм

  Община Стамболово започна да реализира проект по Норвежкия финансов механизъм. Предвижда се по проекта да бъдат създадени нови тридесет декара смесени гори от широколистни и медоносни дървесни видове в селата...
 • Министерство на регионалното развитие публикува Проект на програма за ремонти на републиканските пътища за 2022 година. Видно от нея за основен ремонт е предвидено мостовото съоръжение над р. Марица, известно...

  Предстои ремонт на Скобелевския мост край Чирпан

  Министерство на регионалното развитие публикува Проект на програма за ремонти на републиканските пътища за 2022 година. Видно от нея за основен ремонт е предвидено мостовото съоръжение над р. Марица, известно...
 • Община Стамболово участва в проект за изграждане на фотоволтаични мощности заедно с общините Гълъбово и Горна Оряховица. До 24 месеца необходимата електроенергия за сградата на местната управа в Гълъбово ще...

  Община Стамболово в екологичен проект по Норвежката програма

  Община Стамболово участва в проект за изграждане на фотоволтаични мощности заедно с общините Гълъбово и Горна Оряховица. До 24 месеца необходимата електроенергия за сградата на местната управа в Гълъбово ще...