Сусам Архив

  • Пречиствателна станция за отпадни води ще правят край Сусам. Проектът цели да намали неблагоприятното влияние върху околната среда, чрез модулно пречиствателно съоръжение, което изпуска вече пречистените отпадни води в съответствие...

    Пречиствателна станция за отпадни води ще правят край Сусам

    Пречиствателна станция за отпадни води ще правят край Сусам. Проектът цели да намали неблагоприятното влияние върху околната среда, чрез модулно пречиствателно съоръжение, което изпуска вече пречистените отпадни води в съответствие...
  • Микроклиматът в сградата се регулира напълно автоматично в зависимост от външната температура, температурата в сградата и относителната влажност. Това става при всички ситуации при летни и зимни условия. Вентилационната система...

    Модерна птицеферма изграждат край село Сусам

    Микроклиматът в сградата се регулира напълно автоматично в зависимост от външната температура, температурата в сградата и относителната влажност. Това става при всички ситуации при летни и зимни условия. Вентилационната система...