Сусам Архив

  • В село Сусам, община Минерални бани ще бъде изградена птицеферма за кокошки-носачки. На територията на площадката не се генерират производствени отпадни води, а водите от битовите нужди ще се събират...

    Екологична птицеферма изграждат в Сусам

    В село Сусам, община Минерални бани ще бъде изградена птицеферма за кокошки-носачки. На територията на площадката не се генерират производствени отпадни води, а водите от битовите нужди ще се събират...