Татарево Архив

  • Иманяри ровят за златото на кърджалията Емин ага край Татарево. Местоположението на селото има всички дадености отнасящи се към „домашната” крепост на кърджалийския главатар – легендарното Гидикли. Георги Димитров пише...

    Иманяри търсят златото на кърджалията Емин ага край Татарево

    Иманяри ровят за златото на кърджалията Емин ага край Татарево. Местоположението на селото има всички дадености отнасящи се към „домашната” крепост на кърджалийския главатар – легендарното Гидикли. Георги Димитров пише...