ЦРУ Архив

  • ЦРУ и неправителствената организация Стратфор прогнозираха разпадане на ЕС в познатия му вид. От там смятат, че ЕС ще се раздели на две части: Стара и Нова Европа. Стара Европа...

    ЦРУ смята, че Европейския съюз се разпада

    ЦРУ и неправителствената организация Стратфор прогнозираха разпадане на ЕС в познатия му вид. От там смятат, че ЕС ще се раздели на две части: Стара и Нова Европа. Стара Европа...