Tilburg University – ще проведе презентации в България

Tilburg University – ще проведе презентации в България, за да представи своите бакалавърски и магистърски програми на английски език. Събитието, организирано съвместно с агенция „Скай Лайнс“, ще се състои на 24 октомври в хотел „Графит“, Варна, на 25 октомври в хотел „Маринела“, София и на 26 октомври в хотел „Тримонциум“, Пловдив.
Според престижната класация Times Higher Education, Tilburg е на 3-то място в Европа и на 11-то място в света в обучението по икономика и бизнес, редом до университети като Harvard и Stanford в САЩ, Oxford и Cambridge в Англия. Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) е най-доброто холандско училище в тази дисциплина. Според престижната класация Shanghai Ranking, Tilburg е на 8-мо място в света в обучението по финанси и на 5-то място в обучението по бизнес администрация.
Social Science Research Network му отрежда почетното 2-ро място сред 750 училища в областта на правото. Tilburg University предлага следните бакалавърски програми на английски език:
• International Business Administration
• Economics
• Econometrics and Operations Research
• LLB Global Law
• Psychology
• Data Science
• Liberal Arts and Sciences – University College Tilburg
• Global Management of Social Issues
• Public Governance
• Cognitive Science and Artificial Intelligence
• Online Culture: Art, Media and Society
• Human Resource Studies/People Management – new program
На магистърско ниво може да избирате сред близо 50 програми в областите: икономика и мениджмънт, право и публична администрация, социални и поведенчески науки, комуникации, обработка на данни. Холандия е предпочитана образователна дестинация и заради по-ниските такси за обучение. За академичната 2018-2019 г. фиксираната годишна такса за студенти от ЕС е в размер на 2060 евро.
За да научите повече за предимствата на обучението в Холандия, заповядайте на презентациите на Tilburg University:
• Варна – 24 октомври, 18:30 ч., хотел „Графит“
• София – 25 октомври, 18:30 ч.,хотел „Маринела“ (бивш „Кемпински“)
• Пловдив – 26 октомври, 18:30 ч.,хотел „Тримонциум“