Банско ще прекарва водопровод през националния парк „Пирин”

Община Банско получи право от държавата да прокара водопровод през част от националния парк „Пирин“, съобщиха от правителствената пресслужба в петък. Учредяването на възмездно, безсрочно ограничено вещно право – сервитут върху част от поземлени имоти – изключителна държавна собственост, в полза на община Банско, бе прието на заседанието на Министерския съвет в сряда.
Трите поземлени имота в горските територии на парка, с обща площ от 0.312 дка, са необходими на общината за изграждане на подобект от строеж на допълнително водоснабдяване на град Банско от местността Караманица. Проектът е необходим за обезпечаване на жителите и гостите на града с достатъчни количества питейна вода.