Бизнесът от Минерални бани поканен на информационен ден

Бизнесът от община Минерални бани е поканен на информационен ден в Хасково на 20 март т.г. Това информира днес управителят на Областния информационен център Маджид Мандажъ. Форумът се организира от Управляващия орган на България – Гърция и ще започне от 11,00 часа на 20 март в Парк Хотел Европа. Регистрацията на участниците ще започне от 10,30 часа, след като са подали предварителна заявка за участие по интернет, каза още управителят на Областния информационен център Маджид Мандажъ.
До 600 000 евро могат да получат малки и средни предприятия по Interreg V- А България – Гърция. Грантовата схема е за стимулиране на растежа им и разширяване на икономическата дейност извън местните пазари. Могат да кандидатстват фирми от България, които се намират в регионите Хасково, Благоевград, Смолян и Кърджали, каза управителят на Областния информационен център Маджид Мандаджъ. Минималният размер на помощта е 300 000 евро. Крайният срок за кандидатстване е 10 май.