Бургас е четвъртата по големина област в България

Към 31 декември 2023 г. населението на област Бургас е 384 446 души, което представлява 6.0% от това на страната. Това ни нарежда на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2022 г. населението на областта се увеличава с 5 850 души, или с 1.5%, съобщиха от НСИ.
Най-големият град в областта е областният център Бургас с население 188 114 души. Най-малък е град Китен с 997 жители. Най-голямото село в област Бургас е Равда с население 3 155. Най-малко е Звезда в община Руен, където живее само 1 човек. В село Дюля, което също е в община Руен, няма нито един жител. Към края на годината в област Бургас има 69 населени места с население под 100 души. В края на 2023 г. в градовете живеят 293 857 души, или 76.4% от населението на областта, а в селата – 90 589 души, или 23.6%. В градовете жените са 154 718, или с 11.2% повече от мъжете, a в селата жените са повече от мъжете – с 0.5%. Към края на 2023 г. населените места в област Бургас са 249, от които 20 градове и 229 села, разпределени в 13 общини, съгласно административно-териториалното устройство на страната. Малко над половината (50.7%) от населението на областта живее в най-голямата община Бургас, а в най-малката – община Малко Търново, живеят само 0.7% от населението на областта.