Българинът свива потреблението на храна

Оборотът в търговията на дребно нараства с 4.7% спрямо ноември 2021 г. въз основа на календарно изгладени данни. През ноември 2022 г. е отчетен ръст на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 5.6%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 3.1%), докато в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава намаление (с 0.5%).
В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран ръст при всички групи, като най-съществен е в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 26.6%. През ноември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. се наблюдава ръст на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 14.9%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.8%). Спад е отбелязан в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 6.4%). В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали значителен ръст е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 55.7%. Оборотът намалява при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 6.0%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 4.4%.