Ваня Желева реди изложба „Отблясъци” в Радио Стара Загора

На 3 ноември, от 18.00 часа, в Радио – Стара Загора ще бъде представена изложбата на Ваня Желева – „Отблясъци“. Тя се организира по случай навършването на 20 години активна обществена творческа дейност на авторката, най-вече пред старозагорската публика и ще може да бъде разгледана до 3 декември 2023г.
Ваня Желева е участвала в многобройни експозиции, организирани от Представителството на СБХ – Стара Загора, сред които Есенни салони, Младежки зимни изложби, Коледни изложби, „Рисунка и малка пластика“ и такива, организирани от фондация „Пламък“. Тя има и редица самостоятелни изложби и пленери от частни организатори, както и такива, организирани от СЮБ – Стара Загора. „В по-голямата си част „Отблясъци“ има ретроспективен характер, тъй като ще бъдат видени на едно място творби, журирани и участвали в по-горе изброените формати, предимно живописни акрилни платна. Новото в изложбата са красиви акварелни непоказвани до сега рисунки. Тя е озаглавена „Отблясъци“ поради голямото многообразие, разнопосоченост и обхващане на творби от различни периоди“, споделя авторката.
На 3 ноември се отбелязва Денят на българския художник. Църковен празник в памет на „Св. Пимен Зографски“. Той е избран за покровител на художници, реставратори, иконописци.