Временно ограничават движението по голям казанлъшки булевард

Временно се ограничава движението по бул. “23-ти Пехотен Шипченски полк“ в Казанлък. Причината е кастрене/отсичане на изсъхнала и опасна дървесна растителност. Срокът на действие на временната организация на движението е от 09:00 часа до 11.00 часа.
Ето и заповедта:
РАЗПОРЕЖДАМ:
1. Да се въведе временна организация на движението / ВОД/ със затваряне на едното пътно платно от север в посока изток – запад за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по бул. “ 23-ти Пехотен Шипченски полк“ в гр. Казанлък, както следва:
1.1. в участъка от кръстовището на бул. “ 23-ти Пехотен Шипченски полк“ с ул. „Христо Ботев“ до кръстовището с ул. “ Съединение“ / затворено в посока изток-запад/.
1.2. Да се въведе временен режим на движение на ППС по обходните улици: ул. “ Христо Ботев“, ул. “ Стара планина“ , към съществуващата улична мрежа в гр. Казанлък.