Временно ще бъде затворен южния мост към парка в Ямбол

Във връзка с ремонтните дейности по изграждане на главен канализационен колектор ІХ в Ямбол – в района между техническата гимназия „Иван Райнов“ и МБАЛ „Св. Йоан Рилски“, временно ще бъде затворен за преминаване пешеходният мост към парка. Достъпът през моста в южната част на градската градина ще бъде спрян от 14 юни, петък, в продължение на три седмици. Мярката е с цел предотвратяване на инциденти с пешеходци при работа на тежката техника, която работи по обекта.
Ремонтните дейности са за реконструкция на гл. колектор ІХ и водопровод по трасето, в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза”. Проектът се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”
Конкретно за периода, в който се ограничава достъпът до моста, ще се извършва изграждане на канализационна шахта и връзки между двата свързващи се на това място лъча на колектора. Дълбочината на изкопите при полагане на колектора, респективно канализационната шахта, надвишава 4,50 метра. Обемът на строително-монтажните работи налага ограничаване достъпа на граждани до обекта с цел гарантиране на тяхната безопасност и осигуряване спокойни условия за работа на строителя. Предвижда се дейностите в този участък да приключат до 7 юли, след което мостът в южната част на градския парк отново да бъде отворен за преминаване.
Община Ямбол и фирмата-изпълнител на обекта поднасят своите извинения за временните неудобства, които гражданите могат да изпитат и разчитат на тяхното разбиране. Препоръчва се, преминаването към парка да става през останалите подходи към него.