Всички задължения към община Ямбол могат да се плащат онлайн

Всички задължения към Община Ямбол могат да бъдат заплащани онлайн или на касите на EasyPay. Община Ямбол напомня на гражданите, че за тяхно улеснение местните данъци и такси могат да се заплащат по няколко начина:
1. Плащане онлайн чрез сайта на община Ямбол, секция Електронни услуги: – https://yambol.bg/услуги/електронни-услуги, с ЕГН и клиентски идентификационен код /КИН/. КИН се получава лично в Центъра за административно обслужване в Община Ямбол.
2. Лесно и бързо в касите на Easypay и през интернет системата E-pay. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН на физическите лица или БУЛСТАТ на фирмите. Избирайки този вариант, гражданите няма нужда да идват до сградата на Община Ямбол. Плащанията се приемат от всички каси си Easy Pay в България.