Всички общини във Варненска област ще осигуряват топъл обяд

Всички 12 общини във Варненска област ще осигуряват топъл обяд за хора в неравностойно положение с финансиране по програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г. Проектите са на обща стойност над 5,2 млн. лв., съобщиха от Областния информационен център-Варна.
С европейските средства до септември 2025 г. топъл обяд ще получават 1950 нуждаещи се жители на региона. Най-големи са проектите на общините Вълчи дол и Варна, където ще бъдат изхранвани съответно 350 и 300 души с бюджети от 930 000 лв. и 731 000 лв., а на другият полюс е Ветрино. Там топъл обяд ще получават 80 души с одобрените 196 000 лв. В Аврен храна ще се доставя и по домовете. Услугата ще ползват семейства без доходи, възрастни и самотно живеещи с малки пенсии и липса на подкрепа от близки, хора с увреждания и здравословни ограничения и бездомници.