В Ардино започна реконструкция на общинския пазар

Община Ардино започна реализация на проекта за цялостна реконструкция и модернизация на съществуващия общински пазар, съобщи кмета инж. Изет Шабан. Архитектурната разработка на проекта предвижда премахване на съществуващите дървени навеси, дървени покриви на монолитните сгради.
Реконструкция, преустройство и саниране на съществуващите монолитни сгради. Изграждане на нов навес от метална конструкция, нови едноетажни монолитни сгради, вертикална планировка. Възстановяване на площада, осигуряване на достъпна среда до всички обекти намиращи се в обхвата на проекта. „Това е дългоочакван проект от всички жители на Ардино. Целта е съществуващия пазар, който е изграден преди 20 години, да бъде функционален през всички сезони и по всяко време на годината. За гражданите ще се предоставят различни видове услуги, свързани с местното производство“, заяви кметът на общината инж. Изет Шабан. Той уточни, че е направил предварителна среща-разговор с наемателите на помещения в общинския пазар за стартирането на ремонтните дейности. Цялостната реконструкция се очаква да приключи през средата на 2023-та.