В Габрово разрешиха на децата от предучилищна да отсъстват

Кметът на Габрово ще предложи на министъра на образованието и науката, децата, записани в задължително предучилищно образование в детските градини на територията на общината, да отсъстват по желание на родителя, в периода от 23 ноември до 11 декември тази година, информираха от местната общинска администрация.
Предложението е провокирано от усложнената епидемична обстановка в общината, свързана с нарастващ брой заразоносители на КОВИД-19 и бе подкрепено с решение на Областния оперативен щаб. Според съществуващата нормативната база, децата в предучилищна възраст в региони, попадащи в червена или в оранжева зона, съобразно критериите на министерството на здравеопазването, могат да отсъстват по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора, съгласно заповед на министъра на образованието и науката, издадена за конкретна община. В тези случаи, отсъствията на децата, чиито родителите изберат временно да преустановят посещението им в детските градини, за посочения период, ще се считат за допустими отсъствия по уважителни причини. Целта на временното неприлагане на принципа на задължителност за посещение на децата в предучилищна възраст е предотвратяване разпространението на вируса сред децата, техните семейства и екипите на детските градини.