В област Сливен започват проверки на язовирите

Започват проверки на язовирите в област Сливен по заповед на областния управител Марин Христов. Ще бъдат проверени общо 114 язовира. Проверката ще обхване и двата най-големи язовира в областта „Жребчево“ и „Асеновец.“ В обхвата ѝ влизат и 63 водоема, които са от 1 и 2 степен на потенциална опасност по тристепенната класификация.
Те ще бъдат обследвани до 20 септември. Останалите язовири, които са в трета степен на потенциална опасност се проверяват на всеки 3 години. Преобладаващата част от язовирите са общинска собственост, 14 се стопанисват от частни сдружения за напояване, а 35 са предадени на Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири. Целта е да се установи тяхното техническо състояние и да се отстранят евентуални нередности, за да се гарантира безопасната им експлоатация.