В Опан обсъждат изпълнението на бюджета за 2020 г.

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението бюджета на община Опан за 2020 г. и отчета за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 г. ще се проведе на 28-ми юли в зала 1 на Общинската администрация посредством среща и дискусионен форум. Обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични изисквания.
Кметът на общината прикани населението, гражданските сдружения и други юридически лица, осъществяващи дейност на територията на общината да вземат участие в срещата и да изложат своите мнения и предложения във връзка с обсъжданата тема.