В Ямбол обсъждаха поемане на дългосрочен нисколивен заем

Обществено обсъждане за намерението на Община Ямбол да поеме нисколихвен дългосрочен дълг от Дружество по Закона за задълженията и договорите „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ) се проведе вчера в Зрителната зала на Община Ямбол.
Кметът на Ямбол Валентин Ревански покани местната общност, всички обществени организации и юридически лица на територията на Община Ямбол да участват в публичното обсъждане. Сред присъстващите в залата бяха и областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, народният представител Станислав Говедаров и общински съветници. След като заместник-кметът на Ямбол Васил Александров запозна всички с обектите, които ще бъдат реализирани след поемането на дълга и основните дейности по тях, общественото обсъждане продължи час и половина.
Чрез дълга в размер на 8 764 494 лева ще бъдат осигурени финансови средства за реализирането на важни за община Ямбол проекти, които ще допринесат за повишаване качеството на живот в нашия град. Годишната лихва на заема ще бъде под 1%. Може да се направи сравнение с предходния заем, който искаше да изтегли предишното ръководство на община Ямбол. Той е бил одобрен, а условията по него са били за лихвен процент от 2,5% за дълг от 17 600 000 лева.