Габровската библиотека реализира нов проект

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ в Габрово започва реализацията на един от своите нови проекти за 2024 година, който е одобрен по приоритетното направление на Програма Култура на Община Габрово за 2024 г. „Творческо преживяване и социализация на пространствата“, съобщават от общината.
Проектът носи заглавие „В началото бе Словото…“ – от глаголицата до съвременното изкуство“ и неговата основна цел е запознаване на деца и младежи с глаголицата и въздействащите й проекции в днешно време. Глаголицата е първата старобългарска азбука, наричана от специалисти „най-съвършената графична система от древни времена до днес“. Това е поредният проект на РБ „Априлов-Палаузов“, реализиран с подкрепата на Програма „Култура“ на Община Габрово. Преди него успешно бяха осъществени още два проекта – „От хартията до книгата…и след това“ и „Книжно лято – букви, думи и знаци“. Партньори в осъществяването на проекта на библиотеката са екипите на други две институции в Габрово с постоянен принос към обществения и културен живот в областта и в страната – Художествена галерия „Христо Цокев“ и Регионален исторически музей.
Отделните етапи на проекта проследяват развитието на глаголицата от нейното създаване през по-нататъшното й преобразяване – знаков момент в исторически процес, който продължава и до днес с усъвършенстването на езика и писменото ни слово. Глаголицата е стройна знакова система със силно визуално и звуково въздействие и е призната за една от най-съвършените графични системи в човешката история. По тази причина тя заслужава специално внимание и е необходимо да достигне до по-широк кръг от разнообразни публики. Екипът ни проучи и доказа, че сред децата и младежите днес, а и сред мнозина възрастни има потребност да познават в детайли историята на българската писменост и книжовната ни култура, да проследят развитието на българските букви от зараждането на писмеността до нашата съвременност. Възвръща се интересът към първите исторически периоди от развитието на буквите, думите и словосъчетанията – писмените знаци, които остават след нас и са свидетелство за човешкия напредък и просперитет.
В хода на проекта ще бъдат проведени четири творчески арт-ателиета с участието на деца, ученици, специалисти и доброволци под общ надслов „Светът на глаголицата“ – оцветяване на глаголически букви, рисуване върху коприна, забавни образователни игри, ателие за папие-маше и арт-колажи, наречено „Втори живот за вестници, списания и книги“, както и създаване на приказки, театрална миниатюра „Буквите“. В заключителната фаза на проекта ще бъде организирана специална изложба „Изкуство в книга – „Ars in Libro“ в ХГ „Христо Цокев“. Периодът за осъществяване на проекта е от 1 юни до 15 октомври 2024 година. Първото ателие ще бъде в беседката зад основната сграда на библиотеката на 12 юни 2024 г. от 10 часа.