Двама зам. председатели ще има ОбС в Сливен

Веселина Тонева от ГЕРБ и Деян Дечев от БСП бяха за избрани за заместник- председатели на Общински съвет Сливен по време на днешното – второ заседание на съвета. По време на първата си редовна сесия новите съветници гласуваха кои ще са заместниците на председателя Димитър Митев. За Веселина Тонева от ГЕРБ своя глас дадоха 36 съветници , а за кандидатът на БСП Деян Дечев – 37. Малко преди да бъде избрана за заместник председател Тонева , положи клетва като съветник, тъй като зае съветническото място освободено от Любомир Захариев, който стана зам- кмет.
Други предложения, които се гласуват са още определяне на представители на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България и в Общото събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. Общинските съветници гласуват и утвърждаване на броя на кметските наместници в общината и определяне на правомощията им, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.