Депутатите обсъждат законопроекта за удължаване на държавния бюджет

Депутатите се събират на извънредно заседание, за да обсъдят на първо четене законопроекта за продължаване действието на разпоредби на държавния бюджет от 2022 г. и през следващата година.
Със законопроекта за удължаване действието на бюджета за тази година, както и тези на ДОО и НЗОК, се осигурява продължаващо финансиране на редица социални и други плащания, както и продължаване действието на политиките и мерките, надградени с актуализацията на бюджета от 1 юли 2022 г., е записано в мотивите на вносителя – служебният кабинет. Пенсиите и социалните плащания се финансират на достигнатите нива към декември 2022 г. Създадена е възможност да се извършват всички плащания по Плана за възстановяване и устойчивост, както и по оперативните програми на Европейския съюз. Запазва фискалната позиция такава, каквато е при целогодишно действие на приетите политики и мерки от предходното редовно правителство и Народно събрание. Определя се също редът за извършване на плащанията за издръжка по бюджетите на общините, бюджета на ДОО и на НЗОК. Дневният ред на парламента предвижда и парламентарен контрол, който бе отложен миналия петък заради дебатите по първите 16 параграфа на Изборния кодекс, продължили до полунощ.