Депутатът Тихомир Георгиев организира експертна среща в УАСГ

Народният представител от Коалиция „Български възход” Тихомир Георгиев организира среща с Камарата на инженерите, Камарата на геодезистите и Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Тя се проведе в централния офис на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
По време на срещата бяха обсъдени възможностите за проект за изменение на части от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Закона за геодезията, Закона за кадастъра и имотния регистър и други особености, касаещи по-доброто и опростено административно обслужване на гражданите. Коментирана бе и бъдещата образователна система в бранша, сподели пред Агенция Антен Ер Тихомир Георгиев. На срещата присъстваха инж. Виолета Коритарова – изп. директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и народният представител от Коалиция „Български възход” арх. Виолета Комитова. Тук бяха още зам ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия проф. д-р, инж. Славейко Господинов, проф. д-р, инж. Елена Пенева, доц. инж. Иван Кунчев и асист. инж. Иван Деянов, както и представители на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/, Камарата на инженерите геодезисти /КИГ/ и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/.