Европейската комисия даде на съд България заради въгледобива

Европейската комисия даде под съд България в четвъртък за неприлагане на европейското законодателство в областта ва възобновяемата енергия и на биоразнообразието. Стъпката, която заплашва България с глоби при осъдителни присъди, е последната фаза от наказателни процедури, започнати от Брюксел, по които София не е предприела с години действия, за да приспособи националното си законодателство с европейските стандарти.
В мотивите, с които дава България на съд Европейската комисия пише, че въпреки, че е оказвала „непрекъсната подкрепа“ за прилагане на правилата, България досега не е изпълнила задължението си да уведоми Брюксел, че изпълнява дори една мярка за въвеждане на европейската Директива за насърчаване използването на възобновяема енергия. Директивата, приета през 2018 г., е трябвало да бъде въведена в националното законодателство на всички европейски държави до 30 юни 2021 г. Само две страни – България и Словакия все още не са го направили. Затова Комисията моли Съда на ЕС, който ще гледа иска й, да определи и глоба, която България ще плаща за нарушението. Наказателната процедура срещу София е започнала през декември 2021 г. и 13 месеца по-късно не е предизвикала никакви действия от страна на българските власти, пише Комисията.