Епископската базилика е открита за посещения

В сърцето на Пловдив се крие древно бижу, потънало доскоро в забрава. След векове в разруха Епископската базилика на Филипопол отново оживява. От 19 април сградата музей вече е достъпна за посетители и само за първите седем дни след откриването е посетена от близо 1900 души.
Базиликата е сред най-големите раннохристиянски храмове на територията на Балканите. Смята се, че дори първо е била храм, посветен на култа към императора. Вътре могат да се видят близо 2000 кв.м. мозайки, разположени на три пласта. Сред тях се срещат изображенията на над 100 птици. Музеят е отворен всеки ден от 09:00 до 18:00 часа и няма почивни дни.