Жандармерия пази денонощно колекцията на Васил Божков

Предметите от колекцията на Васил Божков са иззети с прокурорска заповед и се явяват веществени доказателства по делото. Това отговори директорът на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова.
Колекцията се съхранява в музея по нареждане на българската прокуратура, като от самото начало на приемането им са прибрани в предварително одобрени от прокуратурата помещения, до които нито един служител на музея (включително и ръководството) няма пряк достъп. Залите са със засилена 24-часова охрана от страна на Жандармерията. Достъпът до тях става само и единствено след разрешение на наблюдаващия по делото прокурор и в присъствие на представител на прокуратурата. Относно съхранението на предметите, то още от самото им приемане, те са поставени в специално закупени за целта витрини и се съхраняват при идентични условия с останалите движими културни ценности собственост на Националния исторически музей. За допълнителни въпроси свързани с казуса, следва да се отправи запитване до прокуратурата, посочва още в отговора си доц. д-р Бони Петрунова.