Започва регистрация на велосипедите във Франция

От тази година закупилите нови велосипеди във Франция ще бъдат длъжни да ги регистрират в специално създадена за целта електронна база данни, съобщи телевизия CNews. Сега заедно с велосипедите в магазините ще се предоставя и стикер с регистрационен номер и QR-код, данните от който ще бъде записан в националната база данни.
Кодът съдържа информация за номера, модела и датата на регистрация на транспортното средство, както и личните данни да купувача. Стикерът трябва да е лесна за четене и да бъде залепен на достъпно място на рамата. Достъп до базата данни ще имат служителите на правоохранителните органи, общинските служители и операторите на паркингите за велосипеди. При препродаване на велосипеда собственикът е длъжен да съобщи за намеренията си в магазина, в който превозното средство ще бъде регистрирано. След приключването на сделката, операторът ще има на разположение 24 часа да внесе в базата данни информацията за новия собственик.
Средно всяка година се крадат по около 400 000 велосипеда, от които полицията и жандармерията успява да открие около 100 000. Маркировката ще улесни работата на правоохранителните органи, смята представителят на асоциацията на велосипедистите „Place au velo“ Даниел Даула. Маркировката няма да бъде задължителна за детските велосипеди с колела до 16 дюйма, както и за ремаркетата на велосипедите и за превозните средства с електромотор. Това не пречи собствениците им да регистрират доброволно транспортното си средство в общата база. Засега магазините няма да изискват регистрация за ползвани велосипеди при препродажба. Такова задължение ще влезе в сила едва през юли.