Започнаха номинации за „Живите човешки съкровища на България”

Започна процедура за попълване на националната система „Живи човешки съкровища – България“, съобщават от областната администрация в Хасково. Системата е основен инструмент на държавната политика за опазване на нематериално културно наследство. Тя цели съхраняване на важни за България традиционни дейности и умения на общности, групи и отделни хора, насърчаване на тяхното предаване на следващите поколения, популяризирането им като носители на национална идентичност.
„Живи човешки съкровища – България“ се попълва на всеки две години на два етапа – областен и национален. Сесията на областния етап излъчва представител, с който oбласт Хасково да участва в националния етап на процедурата. Подаването на номинации може да се направи до 26 август включително в деловодството на Областна администрация – Хасково или на имейл: oblast@hs.government.bg. Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство. Всяка институция може да направи само една номинация.
Номинациите трябва да представят дейности и умения от сферите на нематериалното културно наследство, съгласно регионалните листи на Националния регистър на нематериалното културно наследство на Република България. Става въпрос за традиционни обреди и празници, традиционно пеене и свирене, традиционно танцуване и традиционни детски игри, традиционно разказване, традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци, традиционна медицина.
Една номинация може да представя повече от една сфера на нематериалното културно наследство. Представените дейности и умения следва да са предавани от поколения, да са жизнени и да се практикуват в настоящето. Номинациите може да са както индивидуални – за човек, който притежава знания и умения, и практикува дейност в областта на нематериалното културно наследство, така и колективни – за група от хора, които съвместно практикуват дейност в областта на нематериалното културно наследство.
Постъпилите кандидатури от областта ще се разгледат от комисия, която включва експерти от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките, представители на регионален музей, краеведи или други специалисти, работещи в сферата на нематериалното културно наследство.