Започнаха пръскания срещу кърлежи в Ямбол

Община Ямбол продължава обработката на тревните площи в междублокови пространства, квартали и паркове против кърлежи. Втората дезакаризация ще се извърши в периода от 13 юни до 22 юни от 22:00 часа до 06:00 часа. Тя ще обхване централна градска част, всички жилищни квартали и парковите площи в града. Ще бъдат третирани общо 677 декара площи. Третирането срещу кърлежи на площите в детските градини и ясли ще бъде на 22 юни.