Започна преброяване на лебедите във Варненския залив

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира 45-ото преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Над 100 доброволци и членове на дружеството обединяват усилията си в повече от 40 екипа.
До края на седмицата те ще посетят всички големи водоеми в страната – това са над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, както и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. По северното Черноморие преброяването ще се извърши на обичайните места, информира Ирина Матеева от БДЗП:
„Любимите места за зимуване на водолюбивите птици по северното Черноморие са Варненското, Шабленското и Дуранкулашкото езера. Във Варненския залив има една голяма група лебеди – надяваме се и тях да ги преброим. Заради по-меките зими, особено на север, някои птици се задържат по-дълго в Румъния, по делтата на Дунав и в Украйна, при което при нас се отчитат по-малко птици. Цялата световна популация червеногуша гъска обикновено зимува в Шабленското и Дуранкулашкото езера, но в момента те са спрели при делтата на Дунав и се хранят там, защото е топло.“