За стаите под наем през Airbnb ще се плаща и туристически данък

За стаите давани под наем през Airbnb и други платформи ще се плаща и туристически данък. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, те са на едно гласуване от приемане. Промените, чиито вносители са депутати от ГЕРБ начело с Менда Стоянова, са направени “през задния” вход. Те са предложени преди второ, окончателно, четене в друг закон – за независимия финансов одит.
Текстът гласи, че не само „категоризираните“ места за настаняване, който е за хотелите, но и „регистрираните“ имоти (стаи и апартаменти за гости) – ще трябва да плащат налога. Като за втората категория имоти туристическият данък, който се плаща на човек на нощ ще е в същия размер като за хотелите с категория „една звезда“.
Стаите и апартаменти за гости влязоха в регистрационен режим с промените в Закона за туризма, приети окончателно от Народното събрание на 12 февруари. В същия този ден, няколко часа след гласуването, Стоянова направи предложението за местния данък на тези имоти, като в мотивите си се позовава на приетите току що промени в туристическия закон. Обяснението е, че Законът за местните данъци и такси трябва да се синхронизира с този за туризма и да има разпоредба за новия вид имоти, които влизат в регистрите.
Туристическият данък се определя с наредба на общинския съвет в дадената община, гласи законът и в момента варира между 40 до 80 ст. на нощувка на човек. Ако предложението на Стоянова и компания мине собствениците даващи имоти под наем чрез онлайн платформи ще трябва да ги регистрират, ако не го направят има 5000 лв. За регистрацията има такса, а трябва да платят и патентен данък, който варира от 25 до 250 лв. в зависимост от местонахождението на обекта. Собствениците, които отдават жилища чрез Airbnb и Booking поне няма да искат разрешение от половината си съседи. Това предложение отпадна миналата седмица при промените в Закона за туризма.