Излезе второ класиране за прием в гимназиите

Излязоха резултатите от второто класиране за прием в гимназиите след 7 клас. За поредна година на първо класиране Софийската математическа гимназия е с най-висок минимален бал за кандидатстване в столицата – 483,5 точки от максимум 500.
На национално външно оценяване по български език и литература се явиха 57 538 ученици, а по математика – 57 328. Средният успех по български език и литература е 53.86 точки от максимум 100. Продължава тенденцията към плавно нарастване на средния брой точки по математика, но въпреки това той остава нисък – 37.94 точки. 11 041 ученици от София са участвали в националното външно оценяване след 7 клас по български език и литература. Изпит по математика в столицата са държали 10 995 деца.