Илияна Йотова подкрепи международен форум за аутизма

Двудневен форум за качеството на социалните услуги и аутизма се провежда в Плевен под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова. Йотова открои актуалността на форума във връзка с изчезналото в Перник 12-годишно дете и необходимостта от координация между институциите, гражданските организации и обществото.
Организатор на събитието е сдружение „Аутизъм днес“. Четири центъра за работа с деца с аутизъм работят в България, един от които е в Плевен. Вицепрезидентът изтъкна активната дейност на гражданските организации, които се сблъскват с бюрокрация и неразбиране. Тя открои важността на форума, който да диагностицира проблемите и да начертае посоката на координираните и успешни действия на институциите и гражданските структури. „Хората с аутизъм и техните близки живеят в една много сложна ситуация и в неравностойно положение и това изисква разработването на конкретни и координирани действия, които да имат за цел най-вече достъпност до различни грижи и достъпност до здравната система“, посочи вицепрезидентът и настоя за разработването на няколкогодишен план за развитието на национална програма с подкрепата на държавата в помощ на всички, които се нуждаят.
В изказването си Илияна Йотова очерта няколко посоки на действие – създаване на регистър на хората с аутизъм; обобщение и анализ на медицинските практики у нас и в други страни; анализ на съпътстващите проблеми – достъп до здравеопазване, социални условия и т.н.; мониторинг на тези практики от специалисти. „Институционалните проблеми са свързани с професионалната практика, организацията на грижите и услугите и финансовите аспекти. Трябва да си зададем въпроса дали са достатъчни грижите за превенция, за ранно установяване, за първите стъпки на лечение“, посочи вицепрезидентът и постави въпроса за специализираното обучение на всички около пациентите. По думите на Йотова е необходимо развитието на учебни програми, специфични за работа на хора с аутизъм. Те трябва да са в помощ и на общопрактикуващи лекари, за да бъде успешна и медицинската помощ. „Взаимното информиране на родители и професионалисти е задължително за добрите грижи за аутистите. Никой по-добре от родителите не познава децата си и техният опит трябва да бъде водещ – навици, факторите, които предизвикват стрес, свързани със заобикалящата среда или различни действия и събития“, заяви вицепрезидентът. Илияна Йотова посочи като добра практика т.нар. медицински мрежи, които имат за цел да подпомагат достъпа до грижи, координация, интердисциплинарния подход. „Друга възможност е изграждането на интегрирани екипи, които да наблюдават и лекуват хората с аутизъм“, каза вицепрезидентът.